Stock Information

Stock Quote

NYSE AmericanPFNX
$4.70
NYSE AmericanPFNX
Open
$4.69
Change
-$0.07 (-1.47%)
Day's Range
$4.64 - $4.78
52-Week Range
$2.07 - $8.42
Volume
26.0K
Market Cap
$147.9M
Price Data
NYSE AmericanPFNX