Stock Information

Stock Quote

NYSE AmericanPFNX
$5.79
NYSE AmericanPFNX
Open
$5.88
Change
-$0.01 (-0.17%)
Day's Range
$5.79 - $6.05
52-Week Range
$2.07 - $8.42
Volume
296.6K
Market Cap
$136.5M
Price Data
NYSE AmericanPFNX