Stock Information

Stock Quote

NYSE AmericanPFNX
$4.75
NYSE AmericanPFNX
Open
$4.70
Change
-$0.06 (-1.25%)
Day's Range
$4.66 - $4.87
52-Week Range
$2.07 - $8.42
Volume
90.4K
Market Cap
$149.3M
Price Data
NYSE AmericanPFNX