Stock Information

Stock Quote

NYSE AmericanPFNX
$6.30
NYSE AmericanPFNX
Open
$6.18
Change
$0.05 (0.80%)
Day's Range
$5.87 - $6.37
52-Week Range
$3.13 - $8.42
Volume
241.9K
Market Cap
$198.4M
Price Data
NYSE AmericanPFNX