Stock Information

Stock Quote

NYSE AmericanPFNX
$9.26
NYSE AmericanPFNX
Open
$9.27
Change
$0.01 (0.11%)
Day's Range
$9.19 - $9.48
52-Week Range
$3.13 - $10.20
Volume
225.7K
Market Cap
$292.6M
Price Data
NYSE AmericanPFNX