Stock Information

Stock Quote

NYSE AmericanPFNX
$9.58
NYSE AmericanPFNX
Open
$9.81
Change
-$0.14 (-1.44%)
Day's Range
$9.57 - $10.03
52-Week Range
$3.13 - $10.20
Volume
120.4K
Market Cap
$302.7M
Price Data
NYSE AmericanPFNX