Stock Information

Stock Quote

NYSE AmericanPFNX
$10.73
NYSE AmericanPFNX
Open
$10.52
Change
$0.24 (2.29%)
Day's Range
$10.41 - $10.80
52-Week Range
$3.14 - $11.40
Volume
273.4K
Market Cap
$339.9M
Price Data
NYSE AmericanPFNX