Stock Information

Stock Quote

NYSE AmericanPFNX
$3.63
NYSE AmericanPFNX
Open
$3.92
Change
-$0.31 (-7.76%)
Day's Range
$3.60 - $3.92
52-Week Range
$2.85 - $8.42
Volume
34.8K
Market Cap
$114.0M
Price Data
NYSE AmericanPFNX