Stock Information

Stock Quote

NYSE AmericanPFNX
$6.95
NYSE AmericanPFNX
Open
$6.88
Change
$0.12 (1.76%)
Day's Range
$6.76 - $7.06
52-Week Range
$3.13 - $7.64
Volume
54.6K
Market Cap
$219.6M
Price Data
NYSE AmericanPFNX