Stock Information

Stock Quote

NYSE AmericanPFNX
$12.30
NYSE AmericanPFNX
Open
$12.79
Change
-$0.22 (-1.76%)
Day's Range
$12.09 - $12.80
52-Week Range
$3.41 - $13.95
Volume
373.6K
Market Cap
$389.6M
Price Data
NYSE AmericanPFNX