Stock Information

Stock Quote

NYSE AmericanPFNX
$6.95
NYSE AmericanPFNX
Open
$7.19
Change
-$0.30 (-4.14%)
Day's Range
$6.86 - $7.19
52-Week Range
$3.13 - $7.40
Volume
129.6K
Market Cap
$218.9M
Price Data
NYSE AmericanPFNX