Stock Information

Stock Quote

NYSE AmericanPFNX
$5.35
NYSE AmericanPFNX
Open
$5.82
Change
-$0.51 (-8.70%)
Day's Range
$5.33 - $5.82
52-Week Range
$2.07 - $8.42
Volume
280.3K
Market Cap
$126.2M
Price Data
NYSE AmericanPFNX