Stock Information

Stock Quote

NYSE AmericanPFNX
$4.95
NYSE AmericanPFNX
Open
$5.01
Change
-$0.10 (-1.98%)
Day's Range
$4.82 - $5.14
52-Week Range
$2.07 - $8.42
Volume
532.8K
Market Cap
$155.6M
Price Data
NYSE AmericanPFNX