Stock Information

Stock Quote

NYSE AmericanPFNX
$9.15
NYSE AmericanPFNX
Open
$9.13
Change
$0.01 (0.11%)
Day's Range
$9.05 - $9.28
52-Week Range
$3.13 - $11.39
Volume
101.8K
Market Cap
$289.8M
Price Data
NYSE AmericanPFNX