Stock Information

Stock Quote

NYSE AmericanPFNX
$3.99
NYSE AmericanPFNX
Open
$4.07
Change
-$0.06 (-1.48%)
Day's Range
$3.98 - $4.07
52-Week Range
$2.07 - $8.42
Volume
40.7K
Market Cap
$125.5M
Price Data
NYSE AmericanPFNX