Stock Information

Stock Quote

NYSE AmericanPFNX
$5.50
NYSE AmericanPFNX
Open
$5.38
Change
$0.20 (3.77%)
Day's Range
$5.01 - $5.55
52-Week Range
$2.07 - $8.42
Volume
2.2M
Market Cap
$129.7M
Price Data
NYSE AmericanPFNX