Stock Information

Stock Quote

NYSE AmericanPFNX
$4.46
NYSE AmericanPFNX
Open
$4.54
Change
-$0.03 (-0.67%)
Day's Range
$4.41 - $4.63
52-Week Range
$2.07 - $8.42
Volume
45.4K
Market Cap
$140.2M
Price Data
NYSE AmericanPFNX