Stock Information

Stock Quote

NYSE AmericanPFNX
$5.94
NYSE AmericanPFNX
Open
$5.93
Change
$0.04 (0.68%)
Day's Range
$5.71 - $5.97
52-Week Range
$3.13 - $7.64
Volume
125.0K
Market Cap
$187.1M
Price Data
NYSE AmericanPFNX